DXL: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

 

Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (DXL – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Số 09 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 0.0 0.0%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%