DXG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện, địa điểm thực hiện và nội dung họp: Thông báo sau

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%