DXG lên kế hoạch lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2018

DXG lên kế hoạch lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2018

(ĐTCK) Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông CTCP Địa ốc Đất Xanh (DXG), năm 2018, DXG đặt mục tiêu 5.000 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 73,66% so với doanh thu thực hiện năm 2017. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.068 tỷ đồng, tăng 42,23% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Hội đồng quản trị DXG cũng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình tăng vốn điều lệ từ 3.031 tỷ đồng lên 3.850 tỷ đồng. Cụ thể, giai đoạn 1, DXG sẽ phát hành 39,3 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 13%.

Đồng thời, DXG sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 7,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 2,5%, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Giai đoạn 2, Công ty sẽ thực hiện phát hành gần 35 triệu cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2018, tỷ lệ 10%, tương ứng tăng thêm 350 tỷ đồng vốn điều lệ.

DXG cũng xin cổ đông thông qua phương án thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty tới số 2W Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, TP.HCM; đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành nghiên cứu và lựa chọn tên mới cho Công ty.

Tin bài liên quan

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%