DVP: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt (20%)

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt

-  Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

-  Thời gian thực hiện: 05/07/2018

-   Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân. 

VNIndex

957.18

7.28 (0.76%)

 
VNIndex 957.18 7.28 0.76%
HNX 141.61 0.75 0.53%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%