Dùng vốn vay đầu tư tài chính, Thành Việt bị phạt 220 triệu đồng

Dùng vốn vay đầu tư tài chính, Thành Việt bị phạt 220 triệu đồng

(ĐTCK-online) UBCK vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt (TVMC) mức phạt 220 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty bị phạt 150 triệu đồng do sử dụng nguồn vốn vay để thực hiện đầu tư tài chính, vi phạm quy định tại Khoản 16 Điều 1 Quyết định 125/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo quyết định số 35/2007/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, UBCK xử phạt Công ty 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 19 Nghị định 85/2010/NĐ-CP do không thực hiện lưu ký tiền và tài sản của các nhà đầu tư ủy thác tại ngân hàng lưu ký.

Ngoài ra, UBCK yêu cầu Công ty chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động của công ty quản lý quỹ.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%