Đức Long Gia Lai (DLG): 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,4 tỷ đồng, hoàn thành 46,8% kế hoạch năm

Đức Long Gia Lai (DLG): 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,4 tỷ đồng, hoàn thành 46,8% kế hoạch năm

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã chứng khoán DLG - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm.

Theo đó, trong quý II, doanh thu thuần của Đức Long Gia Lai giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 480,4 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 2% lên 420,4 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp đạt 60,3 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính tăng 31% lên 59,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay tăng 15% lên 126,6 tỷ đồng.

Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp là 210 tỷ đồng, thì trong quý này được hoàn nhập 33 tỷ đồng. Theo thuyết minh của DLG, khoản này đến từ hoàn nhập chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 21,6 tỷ đồng (cùng kỳ âm 201,8 tỷ đồng)

Kết thúc quý II, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 10,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 213 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Đức Long Gia Lai đạt 902,9 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế đạt 23,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 295,6 tỷ đồng.

Năm nay, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh đạt 2.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 50 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau nửa đầu năm, Công ty đã hoàn thành lần lượt 45,1% và 46,8% kế hoạch năm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt xấp xỉ hồi đầu năm với 8.168 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 18% lên 2.415 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 17,9% xuống còn 330,5 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả giảm nhẹ xuống còn 5.641,4 tỷ đồng, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 1.334,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/7, cổ phiếu DLG tăng 0,3% lên 2.910 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt hơn 3 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,493.03

-7.78 (-0.52%)

 
VNIndex 1,493.03 -7.78 -0.52%
HNX 458.63 -1.04 -0.23%
UPCOM 114.61 -0.04 -0.03%