Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Tổng giám đốc HNX

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Tổng giám đốc HNX

“Đưa tín phiếu vào niêm yết sẽ góp phần chuẩn hóa giao dịch trên thị trường nợ”

(ĐTCK) Việc đưa tín phiếu kho bạc vào niêm yết và giao dịch tại HNX là một bước đi cụ thể, hiện thực hóa một trong những quyết tâm chính trị chung giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc phối hợp chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá.

 Quyết tâm chính trị và định hướng chiến lược đó đã được thể hiện trong Quy chế phối hợp xây dựng và điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ký ngày 29/2/2012 và Thông tư liên tịch số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN ký ngày 28/6/2012 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Việc triển khai thị trường thứ cấp tín phiếu KBNN tại HNX sẽ làm tăng tính thanh khoản cho các giao dịch tín phiếu nhờ mạng lưới thành viên rộng lớn của thị trường TPCP. Qua đó, cơ quan quản lý có thể tập trung giám sát đồng bộ hoạt động giao dịch các công cụ nợ công, thúc đẩy việc chuẩn hóa hoạt động giao dịch trên thị trường nợ. Việc triển khai thị trường tín phiếu còn tạo hệ thống chỉ báo, thông tin thị trường toàn diện thống nhất, xuyên suốt, hỗ trợ tăng cường khả năng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và điều hành vĩ mô của Chính phủ.

Sau khi đưa tín phiếu kho bạc vào niêm yết và giao dịch từ ngày 24/8/2012, HNX sẽ hoàn thiện đường cong lợi suất (Bond Benchmark Yield Curve), nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và đa dạng hơn cho các tổ chức tham gia thị trường TPCP và cơ quan quản lý, hoạch định chính sách. Trong thời gian tới, HNX cũng sẽ giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng công cụ chỉ báo thị trường - chỉ số trái phiếu (Bond Index) và các sản phẩm giao dịch phái sinh, để góp phần đa dạng hóa công cụ giao dịch, tạo thêm nhiều lựa chọn cho các NĐT và giảm thiểu rủi ro thị trường.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức vận hành thị trường trái phiếu, HNX luôn hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển thị trường TPCP thông qua việc mở rộng thị trường, tăng cường tính thanh khoản, liên kết thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp, tăng cường công tác giám sát

thị trường.

Trong quá trình này, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, sự hợp tác của các cơ quan liên quan như Kho bạc Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đặc biệt là sự hợp sức của các thành viên thị trường, để cùng hướng đến mục tiêu xây dựng một thị trường trái phiếu chuyên nghiệp tại Việt Nam.

VNIndex

942.49

-1.2 (-0.13%)

 
VNIndex 942.49 -1.2 -0.13%
HNX 140.8 -0.09 -0.06%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%