Đưa dư nợ trái phiếu/GDP lên 38%

Đưa dư nợ trái phiếu/GDP lên 38%

(ĐTCK) Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 261/2013 phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu (TTTP) Việt Nam đến năm 2020.

Trong đó, Lộ trình xác định mục tiêu ưu tiên là phát triển TTTP Chính phủ làm nền tảng cho sự phát triển của TTTP nói chung, TTTP doanh nghiệp nói riêng.

Quy định mới đặt mục tiêu đưa tỷ trọng dư nợ trái phiếu/GDP tăng từ 18% năm 2011 lên khoảng 38% vào năm 2020, trong đó, dư nợ trái phiếu chính phủ chiếm khoảng 22%GDP, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp chiếm khoảng 7%GDP, còn lại là trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.

Để đạt mục tiêu trên, định hướng hoàn chỉnh chính sách hướng vào tập trung hình thành các công ty định mức tín nhiệm tại thị trường trong nước; phát triển quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện; hình thành cơ chế để Bảo hiểm tiền gửi mua trái phiếu chính phủ theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi… Trên thị trường thứ cấp, sẽ tập trung phát triển hệ thống đại lý cấp I với những chức năng tạo lập thị trường; xây dựng đường cong lãi suất trái phiếu chính phủ; thí điểm áp dụng phương thức đấu thầu đa giá đối với các sản phẩm trái phiếu đã có tính cạnh tranh cao.

VNIndex

1,010.22

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,010.22 0.0 0.0%
HNX 148.17 0.0 0.0%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021