Dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty: Yêu cầu công bố thông tin cao hơn

(ĐTCK) Nghị định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được xây dựng nhằm hoàn thiện khung pháp lý về quản trị công ty đối với công ty đại chúng, góp phần nâng cao chất lượng quản trị công ty và nâng cao tính công khai minh bạch đối với các công ty đại chúng.

Trong khuôn khổ các chương trình phát triển quản trị công ty cho các doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 30/10/2020, HNX đã tổ chức Chương trình "Doanh nghiệp với vấn đề thực thi công bố thông tin và minh bạch".

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc HNX chia sẻ, xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiệu quả có ý nghĩa quan trọng với các quốc gia đang phát triển và Việt Nam không là ngoại lệ.

Luật Chứng khoán 2019 mới chỉ đưa ra nội dung khung về quản trị công ty đối với công ty đại chúng. Do đó, việc thảo luận, xây dựng Dự thảo về nghị định quản trị công ty là cần thiết để đảm bảo doanh nghiệp có thể thực thi công bố thông tin và minh bạch.

Dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty: Yêu cầu công bố thông tin cao hơn ảnh 1

Ông Lê Trung Hải, Vụ phó Vụ giám sát công ty đại chúng, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trình bày tại Chương trình

Yêu cầu cao hơn về công bố thông tin

Công bố thông tin là một trong những hoạt động quan trọng mà doanh nghiệp và các cổ đông nội bộ phải thực hiện theo quy định nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch, công khai của thị trường chứng khoán, tạo niềm tin với nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình giám sát, quản lý các doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch trên sàn, các cơ quản quản lý vẫn thường xuyên phát hiện các vi phạm về giao dịch của cổ đông nội bộ, về công bố thông tin và quản trị công ty. Đặc biệt, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong quá trình thực hiện công bố thông tin.

Chia sẻ về Dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, ông Lê Trung Hải, Vụ phó Vụ giám sát công ty đại chúng, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Dự thảo Nghị định có 38 điều.

Trong đó, các nội dung mới bao gồm thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông, thành phần ủy ban kiểm toán, quyền và nghĩa vụ của ủy ban kiểm toán và báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong ủy ban kiểm toán tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên.

Đáng chú ý, một số nội dung quy định mang tính nguyên tắc, khuyến nghị đã trở thành quy định mang tính bắt buộc. Chẳng hạn, Khoản 4, Điều 7: Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược, công ty đại chúng phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dự họp ĐHCĐ thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp ĐHCĐ thường niên của công ty đại chúng.

Ngăn ngừa xung đột lợi ích

Câu chuyện xung đột lợi ích nội bộ doanh nghiệp trở thành một trong những vấn đề được chú trọng trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Theo đó, một số nội dung được đề cập liên quan tới việc cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho người có liên quan…

Ví dụ, công ty đại chúng chỉ được thực hiện các giao dịch sau khi được ĐHCĐ chấp thuận: Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty đại chúng với các đối tượng gồm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này/ Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan…

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,166.78 0.0 0.0%
HNX 240.12 0.0 0.0%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông