Dự kiến năm 2012, tăng trưởng GDP 6%

Dự kiến năm 2012, tăng trưởng GDP 6%

(ĐTCK-online) Ngày 1/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội. Tại cuộc họp, Chính phủ đã báo cáo 2 kịch bản kinh tế cho năm 2012.

Kịch bản 1 đưa ra chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6% so với năm 2011. GDP theo giá thực tế khoảng 2.920 nghìn tỷ đồng, tương đương 135 tỷ USD; chỉ số tăng giá tiêu dùng tăng dưới 10%.

Kịch bản 2 đưa ra chỉ tiêu GDP tăng khoảng 6,5% so với năm 2011. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đạt khoảng 107,4 tỷ USD, tăng 13,1% so với năm 2011. Nhập siêu 12,4 tỷ USD; tỷ lệ nhập siêu khoảng 11,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Chỉ số tăng giá tiêu dùng tăng dưới 10%.

Chính phủ dự kiến lựa chọn kịch bản 1 để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra. Nếu điều kiện thế giới và trong nước thuận lợi sẽ phấn đấu đạt kết quả cao hơn. Cũng trong báo cáo này, Chính phủ dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2011 tăng khoảng 18% so với tháng 12/2010. So với tháng 12/2010, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2011 tăng 16,63%; so với cùng kỳ năm trước tăng 22,18%. Chính phủ cũng đặt ưu tiên tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn cho sản xuất - kinh doanh.

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%