DTV: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (12%)

CTCP Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh (DTV - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2019

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 21/06/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 21/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoàn vào tài khoản của các cổ đông.

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%