DTV: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức đợt 02 năm 2017 bằng tiền (14%)

CTCP  Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh (DTV - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2018

Lý do và mục  đích: Chi trả cổ tức đợt 02 năm 2017 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

Thời gian thực hiện: 25/06/2018.

Địa điểm thực hiện:

a/ Đối với chứng khoán  đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/06/2018 và xuất trình CMND.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%