DTV: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức đợt 02 năm 2017 bằng tiền (14%)

CTCP  Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh (DTV - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2018

Lý do và mục  đích: Chi trả cổ tức đợt 02 năm 2017 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

Thời gian thực hiện: 25/06/2018.

Địa điểm thực hiện:

a/ Đối với chứng khoán  đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/06/2018 và xuất trình CMND.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021