DTP: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 lần 1 bằng tiền (5%)

CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (DTP - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 lần 1 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 07/07/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (8h30 đến 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 07/07/2021) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản do cổ đông đăng ký.

VNIndex

1,377.77

17.85 (1.3%)

 
VNIndex 1,377.77 17.85 1.3%
HNX 318.73 1.66 0.52%
UPCOM 89.55 0.73 0.82%

Lịch sự kiện

21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021