DTB: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (7,66%)

CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc (DTB - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7,66%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 766 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/12/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền bắt đầu từ ngày 30/12/2020 tại Văn phòng CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc số 261 Hoàng Văn Thụ, phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

VNIndex

1,136.12

-29.93 (-2.63%)

 
VNIndex 1,136.12 -29.93 -2.63%
HNX 227.82 -4.03 -1.77%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021