DSN: Ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt (36%)

 

Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015

a. Đại hội cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 8h00 Thứ Bảy ngày 30/01/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen, 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung lấy ý kiến: Sẽ thông báo sau (Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được đăng trên website của Công ty www.damsenwaterpark.com.vn trước 10 ngày diễn ra Đại hội).

 b. Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 36%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.600 đồng)

- Ngày thực hiện: 20/01/2016

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Công viên Nước Đầm Sen – 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP. HCM bắt đầu từ ngày 20/01/2016 vào lúc 8g30 đến 15g30 các ngày trong tuần (trừ ngày thứ 3 công viên nghỉ định kỳ và lễ, tết). Người sở hữu phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là Pháp nhân) trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%