DRL: Đặt mục tiêu lãi trước thuế hơn 34 tỷ đồng trong 2013

DRL: Đặt mục tiêu lãi trước thuế hơn 34 tỷ đồng trong 2013

(ĐTCK) Kế hoạch lợi nhuận này giảm trên 25% so với mức thực hiện của 2012. Cổ tức 2013 dự kiến trên 30%.

CTCP Thủy điện điện lực 3 (DRL – sàn HOSE) công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013.

 

Theo nghị quyết, cổ đông DLR đã thông qua kết quả kinh doanh 2012 với tổng doanh thu 67,45 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 40,31 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 38,59 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 2012

 DRL: Đặt mục tiêu lãi trước thuế hơn 34 tỷ đồng trong 2013 ảnh 1

Sau khi trích lập các quỹ, DRL dành 37,63 tỷ đồng lợi nhuận còn lại phân phối cho cổ đông. Cụ thể, DRL quyết định trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 37,63% bằng tiền, tăng 2,63% so với kế hoạch. Trong đó, DRL đã thanh toán 35% cổ tức qua 2 đợt, đợt 1 là 5,88% và đợt 2 là 20%. Ủy quyền cho HĐQT sẽ thanh toán cổ tức nốt 11,75% cổ tức còn lại vào thời điểm thích hợp.

Năm 2013, DRL đặt mục tiêu 59,11 tỷ đồng tổng doanh thu và 34,11 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm lần lượt 12,37% và 25,37% so với mức thực hiện của năm 2012. Cổ tức 2013 dự kiến trên 30%.

Kế hoạch kinh doanh 2013

DRL: Đặt mục tiêu lãi trước thuế hơn 34 tỷ đồng trong 2013 ảnh 2

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%