DRC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (5%)

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2020

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 14/12/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 14/12/2020, khi nhận xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 150.8 1.86 1.24%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021