DRC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền (5%)

DRC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền (5%)


CTCP  Cao su Đà Nẵng (DRC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2019

- Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 25/12/2019, khi nhận xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 0.0 0.0%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%