DRC: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014 (30%) và Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 (1:10)

 

Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014 và Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014

- Nội dung cụ thể:

1. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014

- Tỉ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 10/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, địa chỉ giao dịch: Lô G đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 10/07/2015 (ngày này phải trùng với ngày thanh toán nêu trên) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014

- Tỉ lệ thực hiện: 1:10 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (theo nguyên tắc làm tròn xuống), số cổ phiếu lẻ phát sinh phần thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có 121 cổ phiếu DRC. Số cổ phiếu mới cổ đông A được nhận là 12 cổ phiếu, phần thập phân 0,1 được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, địa chỉ giao dịch: Lô G đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%