DPR: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (50%)

DPR: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (50%)


CTCP Cao su Đồng Phú (DPR - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/3/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty (địa chỉ : xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/3/2019. Khi đến nhận vui lòng xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần và giấy CMND hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021