DPR: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt (10%)

 

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2016

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 22/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty (địa chỉ: xã Thuận Phú, H. Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước) (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/12/2016. Khi đến nhận vui lòng xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần và giấy CMND hoặc giấy ủy quyền hợp lệ. 

VNIndex

919.84

-1.21 (-0.13%)

 
VNIndex 919.84 -1.21 -0.13%
HNX 133.36 -0.68 -0.51%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%