DPR: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt

 

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015

- Lý do và mục đích:        Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt     

1, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 24/04/2015

- Địa điểm thực hiện : Văn phòng CTCP Cao su Đồng Phú – xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.

- Nội dung : thông qua các báo cáo thường niên của năm 2014, kế hoạch phân chia lợi nhuận 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015, sửa đổi điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và một số vấn đề khác.

2, Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện : 21/04/2015

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối  với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty (địa chỉ : xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 21/04/2015. Khi đến nhận vui lòng xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy CMND hoặc giấy ủy quyền hợp lệ.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%