Ảnh Internet

Ảnh Internet

DPR: Cổ đông chất vấn kế hoạch giá bán mủ cao su thấp

(ĐTCK) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) vừa diễn ra, cổ đông chất vấn vì sao Hội đồng quản trị DPR đặt kế hoạch giá bán mủ cao su bình quân năm 2018 là 36,5 triệu đồng/tấn, thấp hơn năm 2017? 

Theo giải trình của DPR, kế hoạch này được đưa ra dựa trên giá bán thực tế quý IV/2017 và xu hướng giá bán năm 2018 theo các phân tích, định hướng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty. 5 tháng đầu năm nay, DPR ghi nhận bình quân giá tiêu thụ mủ cao su đạt 35,9 triệu đồng/tấn.

Ngoài ra, cổ đông kiến nghị DPR cần cải tiến hoạt động công bố thông tin như cử 1 người chuyên trách công bố thông tin, báo cáo bằng tiếng Anh... DPR cho biết, Công ty đã có người công bố thông tin là ông Phạm Phi Điểu - Thư ký Công ty.

Nếu có vấn đề cần góp ý hoặc cần thông tin, đề nghị nhà đầu tư liên hệ với người công bố thông tin, hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị hay Tổng giám đốc. Về báo cáo bằng tiếng Anh, Công ty sẽ cố gắng thực hiện.

Đại hội của DPR đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu 781,7 tỷ đồng doanh thu, 245,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức tối thiểu 40% (năm 2017, DPR chia cổ tức 60%).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%