Độc đáo nhà trẻ container tại Nhật Bản

Ở San Fracisco (Mỹ), người ta tận dụng container để làm thành những căn hộ nhỏ. Còn ở Nhật Bản thì nó lại được sử dụng làm các lớp học mẫu giáo.

Tác giả Theo DNSG