[ X ]
Doanh nhân Lê Thái Bảo, Giám đốc tiếp thị, đồng sáng lập GoHub: “Không ai không xót tiền của mình”
Doanh nhân Lê Thái Bảo, Giám đốc tiếp thị, đồng sáng lập GoHub: “Không ai không xót tiền của mình”
Thành công trong kinh doanh dữ liệu di động dành cho các tín đồ du lịch nước ngoài của GoHub là sự đúc kết từ những thất bại trong trứng nước trước kia của Lê Thái Bảo, Giám đốc tiếp thị, đồng sáng lập Công ty cùng các cộng sự và bài học về cách sử dụng đồng vốn hợp lý.