(ĐTCK) Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT) ước năm 2018 lỗ 36 tỷ đồng, nâng tổng số lỗ lũy kế đến cuối năm là 93,2 tỷ đồng.
Hội đồng quản trị PIT dự tính trình đại hội phương án dùng thặng dư vốn cổ phần hơn 55,6 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển hơn 8,5 tỷ đồng để bù đắp. Nếu được thông qua, Công ty sẽ giảm khoản lỗ lũy kế xuống 29 tỷ đồng.
Nhằm khắc phục số lỗ lũy kế còn lại, Hội đồng quản trị PIT đang thực hiện phương án thanh lý hoặc góp vốn đầu tư đối với khu đất và nhà kho có diện tích 4.450 m2 tại Bình Dương.
Khu đất này được Công ty mua từ năm 2006 với mức giá vốn quyền sử dụng đất và tài sản xây dựng là 5,2 tỷ đồng. Dự kiến, sau khi hoàn tất, lợi nhuận thu về từ phương án này là 25 - 30 tỷ đồng, sẽ là nguồn bù đắp số lỗ lũy kế còn lại.
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 dự định diễn ra ngày 12/12, sau đó phải hoãn lại do PIT cần hoàn thiện các trình tự thủ tục và sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về thời gian họp.
Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.