(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính quý I/2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa giảm 709 tỷ đồng khoản phải thu so với cuối năm 2018 xuống còn 9.544 tỷ đồng.
Trong quý I/2019, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của HBC đạt 3.707 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 120,9 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính. Lợi nhuận khác đóng góp rất nhỏ.
Doanh thu của HBC tiếp tục tăng trưởng 11% so với cùng kỳ nhưng giá vốn hàng bán tăng 13%, nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu khiến lãi gộp Hòa Bình còn 340,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,4% so với cùng kỳ.
Doanh thu tài chính trong kỳ giảm 77% xuống còn 3,03 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí tài chính của HBC giảm 21% xuống còn 56,51 tỷ đồng, do giảm chi phí lãi vay.
Tính đến cuối quý I/2019, số dư tiền và tương đương tiền của Hòa Bình là 337 tỷ đồng. 
Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.