(ĐTCK) Công ty cổ phần Vincom Retail (VRE) vừa thông báo sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, VRE dự kiến phát hành 427,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phát hành 22,5% vốn điều lệ. Nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế tính đến 31/12/2017.

Thời gian thực hiện từ nay đến cuối năm 2018. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau phát hành, vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng lên 23.288 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu VRE đạt 3.134 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.162 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 15% và 5,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Doanh thu 6 tháng chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư (chiếm 90%), hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong kỳ sụt giảm trên 36%.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.