(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) vừa có báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2018. 

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 27,3 tỷ đồng, các khoản giảm trừ doanh thu 12,65 tỷ đồng nên doanh thu thuần của VPI còn 14,6 tỷ đồng. Con số này tăng mạnh so với kết quả 813 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp của VPI đạt hơn 6 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 10 tỷ đồng).

Trong kỳ, VPI ghi nhận hơn 6,1 tỷ đồng lãi từ hoạt động của các công ty liên kết, sau khi trừ các khoản chi phí, tổng lợi nhuận sau thuế của VPI đạt 5,57 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2018, VPI đang tồn kho 1.149 tỷ đồng, chiếm 32% trong tổng tài sản, trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ở Dự án Thảo Điền - TP.HCM (164 tỷ đồng), dự án Khu đô thị An Hưng (702 tỷ đồng) và các dự án khác là 273,6 tỷ đồng.

Trước đó, theo đại diện VPI, kế hoạch kinh doanh 2018 của Công ty được xây dựng trên cơ sở nguồn thu từ dự án Khu đô thị mới Văn Phú (83 Hào Nam), Grandeur Palace Giảng Võ, một phần khu đô thị mới An Hưng (khu thấp tầng) cùng với khoản lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án Thảo Điền.

Năm 2018, VPI đạt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất hơn 2.334 tỷ đồng, gấp 2,7 lần, lợi nhuận sau thuế 604 tỷ đồng, tăng 44% so với năm ngoái, tỷ lệ cổ tức ở mức 16%.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm nay, VPI đã xin ý kiến cổ đông chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE). Ngày 13/4, HOSE thông báo tiếp nhận hồ sơ của VPI.

Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.