(ĐTCK) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk (mã VNM – HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2014.
Theo đó, Hội đồng quản trị VNM quyết định sẽ thanh toán 20% cổ tức đợt 1/2014 cho cổ đông từ ngày 5/9/2014, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Với hơn 833 triệu cổ phiếu lưu hành, VNM sẽ chi ra khoảng 1.667 tỷ đồng cho việc trả cổ tức bằng tiền mặt.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/8/2014. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 13/8/2014.

Trước đó, VNM cũng thông báo việc chốt danh sách cổ đông cổ đông để trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu vào ngày 15/8/2014. Năm 2014, tỷ lệ cổ tức của VNM không dưới 50%.

N.Tùng
Bình Luận (1)

Mailung - 18:28 28/07/2014

Nếu có tiền VNM giá 200.000đ trên một cp tôi cũng mua