(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNE – HOSE) vừa thông qua phương án mua lại tối đa 6,9 triệu cổ phiếu quỹ.

Theo đó, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu tại Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2016, VNE thống nhất đăng ký mua 6,9 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 16/11/2017 đến 15/12/2017 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Theo Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý III/2017 của VNE, tại thời điểm 30/9/2017, Công ty có tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 160 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 2,52 tỷ đồng, và quỹ đầu tư phát triển gần 12 tỷ đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2017, VNE dự kiến sẽ mua 7,4 triệu cổ phiếu quỹ, nhưng cuối cùng chỉ mua thêm 6,9 triệu cổ phiếu.

Hiện tại, VNE đang có gần 1,6 triệu cổ phiếu quỹ, nếu đợt mua cổ phiếu này thành công, tổng số cổ phiếu quỹ mà VNE nắm giữ sẽ tăng lên gần 8,5 triệu cổ phiếu, đồng nghĩa giảm số lượng cổ phiếu VNE đang lưu hành xuống còn 81,93 triệu cổ phiếu.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 của VNE vừa được công bố cho thấy doanh thu thuần kỳ này đạt hơn 145,9 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán gần 130 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận gộp chỉ ở mức 16,8 tỷ đồng, bằng một nửa so với quý III/2016.

Doanh thu tài chính tăng hơn 2 lần lên hơn 5,3 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng giảm mạnh từ 14,2 tỷ đồng xuống còn gần 5 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu do dự phòng giảm giá các khoản đầu tư xuống còn gần 800 triệu so với 5,44 tỷ đồng kỳ trước.

Đồng thời chi phí hoạt động đầu tư tài chính và chi phí cho vay và đi vay cũng giảm, lần lượt chỉ còn hơn 600 triệu đồng và 3,56 tỷ đồng so với 2,28 tỷ đồng và 6,51 tỷ đồng trong quý III/2016.

Tuy nhiên, lợi nhuận thuần chỉ đạt 2,84 tỷ đồng, giảm hơn 19%.

Kết thúc quý III/2017, lợi nhuận sau thuế của VNE đạt 2,68 tỷ đồng, giảm 29,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng từ đầu năm 2017, VNE đạt 654,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 33% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hơn 77 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ Công ty lỗ hơn 20 tỷ đồng.

Với kết quả này, VNE đã hoàn thành 58,8% kế hoạch doanh thu và 69,3% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Cổ phiếu VNE sau 7 phiên giảm liên tiếp, đã tăng nhẹ trở lại 0,2% khi chốt phiên giao dịch hôm nay (6/11), đóng cửa ở mức 8.050 đồng/cổ phiếu và khớp gần 340.000 đơn vị.

Như vậy, tạm tính ở vùng giá này, VNE sẽ chi khoảng hơn 55 tỷ đồng cho 6,9 triệu cổ phiếu quỹ nêu trên.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.