(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 của CTCP Chứng khoán VNDirect (VND), tổng doanh thu trong kỳ tăng mạnh 73%, đạt gần 450 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 138,7 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ 2017.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng môi giới đạt 165,5 tỷ đồng, tăng 190% so với cùng kỳ. Tương tự, lãi từ các khoản cho vay, phải thu và lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ của VND cũng tăng mạnh so với kỳ trước.

Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 121 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ tăng hơn 65% đạt 103,7 tỷ đồng, nhưng lỗ từ các khoản đầu tư này cũng tăng rất mạnh so với cùng kỳ, từ 4,5 tỷ đồng trong quý I/2017 đã lên đến 83,6 tỷ đồng trong quý này.

Tính đến 31/3/2018, tổng tài sản của VND đạt trên 9.700 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với đầu năm. Công ty đang cho vay margin 3.719 tỷ đồng  và ứng trước tiền bán chứng khoán gần 200 tỷ đồng. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán tăng từ 748 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản mục trái phiếu chính phủ.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.