(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017, Tổng công ty cổ phần Chăn nuôi Việt Nam (VLC) đạt doanh thu 706,5 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, doanh thu bán bò giống và sản phẩm sữa tăng, doanh thu bán lợn giảm gần 76%, từ 61,2 tỷ đồng xuống 14,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý II/2017 đạt 62,3 tỷ đồng, cao hơn quý I (52,8 tỷ đồng), nhưng giảm 24,4% so với quý II/2016 (82,4 tỷ đồng); trong đó, lợi nhuận thu về cho cổ đông Công ty mẹ là 27,7 tỷ đồng, giảm 41,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, VLC đạt 1.383 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 115,1 tỷ đồng, giảm 11,3%; lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ là 54,7 tỷ đồng, giảm 25,6%.

Cũng như quý I, VLC cho biết, hoạt động sản xuất chăn nuôi lợn quý II gặp nhiều khó khăn do giá bán sản phẩm lợn giảm mạnh, thấp hơn giá thành, làm giảm hiệu quả kinh doanh chung của Tổng công ty. Năm 2017, VLC đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 215 tỷ đồng.

 

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.