(ĐTCK) Ngày 17/4 tới, Công ty Chứng khoán IB (VIX) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. VIX sẽ trình đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu hơn 455 tỷ đồng doanh thu, 96,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 15,2% và gần 23% so với thực hiện năm 2017.

Liên quan đến kế hoạch tăng vốn, ngoài trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10% (dự kiến thực hiện trong quý II này), Hội đồng quản trị VIX còn trình đại hội thảo luận thông qua phương án phát hành riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thực hiện trong quý III/2018.

Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phiếu trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Mục đích của các đợt tăng vốn là nâng cao năng lực tài chính cho VIX nhằm đáp ứng các điều kiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có đảm bảo…

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.