(ĐTCK) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 

Theo đó, tổng số cổ phiếu hiện tại của VNM không thay đổi là 1.451.453.429 cổ phiếu, nhưng có thay đổi về số lượng cổ phiếu quỹ.

Vinamilk đã mua vào 9.400 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ từ 120.235 lên 129.635 cổ phiếu. Số cổ phiếu mua lại này từ nguồn thu hồi cổ phiếu ESOP do nhân viên nghỉ việc theo quy chế hiện hành. Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VNM là 1.451.323.794 cổ phiếu.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.