(ĐTCK) HĐQT của CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG, Vinaconex) vừa thông qua việc chi trả cổ tức và đưa tờ trình loại bỏ ngành nghề kinh doanh hạn chế sở hữu của khối ngoại vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
15/2 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng đối với cổ đông của VCG để chốt danh sach chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 10%, tương đương tổng số tiền 441,7 tỷ đồng. Thời gian chi trả dự kiến tại ngày 27/2.
Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, HĐQT đã thống nhất chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 loại bỏ ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0% và sửa đổi ngành nghề kinh doanh có lĩnh vực quy định tỷ lệ sở hữu khối ngoại là 0% hoặc chưa xác định.
Theo một lãnh đạo Vinaconex, đây là những ngành doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc chưa bao giờ kinh doanh, mặc dù có đăng ký hoạt động như buôn bán xăng dầu, xuất khẩu lao động... Sau khi thực hiện, giới hạn room ngoại của VCG sẽ trở về mức 49%.
Trước đó, VCG đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu mới HĐQT và Ban kiểm soát sau khi có sự thay đổi các cổ đông lớn. 
Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.