(ĐTCK) Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cho biết, Vinachem đã đạt được các mục tiêu kinh doanh cơ bản của quý II và 6 tháng đầu năm 2018. 

Cụ thể, doanh thu quý II ước đạt 13.174 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 24.554 tỷ đồng, bằng 50,9% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn đạt 306 tỷ đồng trong quý II, lũy kế 6 tháng đạt 402 tỷ đồng, bằng 62,6% kế hoạch năm, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Vinachem phấn đấu trong quý III/2018, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.783 tỷ đồng, tăng 13%; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 35.147 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017; doanh thu phấn đấu đạt 11.512 tỷ đồng, tăng 5%, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 36.067 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.