(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG) vừa thông qua phương án miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị mới với 3 nhân sự mới gồm: Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Biểu, Phó tổng giám đốc Tô Thành Vinh và Nguyễn Xuân Sanh.

Ngoài thông qua phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, Đại hội còn thông qua kế hoạch rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, đóng cửa Chi nhánh Hà Thành tại Hà Nội...

Quyết định thu hẹp phạm vi hoạt động được VIG được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng quản trị Công ty nhìn nhận thị trường chứng khoán trong năm nay đối mặt với nhiều khó khăn.

Thời gian gần đây, VIG liên tục tiến hành các bước tái cơ cấu nhân sự, cũng như chiến lược kinh doanh, nhưng chưa mang lại kết quả như mong đợi.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.