(ĐTCK) Ngày 24/9 tới, CTCP Chứng khoán Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VIG) sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để thông qua phương án miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó có việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Thái Hưng.

Đáng chú ý, ông Hưng mới giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VIG vào đầu tháng 6/2018, thay cho ông Nguyễn Xuân Biểu. Trong danh sách ứng viên trình Đại hội bầu thành viên HĐQT thay thế có 3 nhân sự, trong đó có Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Biểu.

Tại Đại hội sắp tới, HĐQT VIG sẽ trình cổ đông thông qua phương án Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (mô hình này tồn tại cho đến trước khi ông Nguyễn Xuân Biểu rút lui để ông Lê Thái Hưng lên nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT).

Nhìn nhận ra những khó khăn trong năm nay, HĐQT VIG trình Đại hội thông qua nhiều giải pháp tái cơ cấu, thu hẹp phạm vi hoạt động như rút nghiệp tự doanh chứng khoán, đóng cửa Chi nhánh Hà Thành tại Hà Nội...

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.