(ĐTCK) Ngày 17/4, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sẽ bán đấu giá phần vốn góp 66,7 tỷ đồng (6,67 triệu cổ phần theo mệnh giá), tương đương 1,36% vốn điều lệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần  Phương Đông (OCB) với mức giá khởi điểm 13.000 đồng/cổ phần.

Hiện tại, OCB có vốn điều lên 5.000 tỷ đồng, có hơn 110 đơn vị kinh doanh trên toàn quốc. Sau quá trình điều chỉnh cơ cấu tổ chức hoạt động, năm 2017, hoạt động kinh doanh của OCB đã có bước tiến tích cực, lợi nhuận sau thuế đạt 816,8 tỷ đồng, gấp hơn 2,1 lần so với năm 2016, tổng tài sản tăng trưởng 32,1%, đạt 84.300 tỷ đồng.

Tại thời điểm lập bản cáo bạch đấu giá cổ phần, OCB chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018. Vì vậy kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018 chưa được công bố.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.