(ĐTCK) Kết quả kinh doanh quý IV/2018 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC) vừa công bố cho thấy sự suy giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. 
Cụ thể, trong quý IV/2018, BPC đạt 69,4 tỷ đồng doanh thu và 1,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi các chỉ tiêu này của cùng kỳ năm 2017 lần lượt đạt 91,4 tỷ đồng và trên 4 tỷ đồng.
Nguyên nhân khiến lợi nhuận trong kỳ suy giảm mạnh là do nhiều mảng doanh thu như doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ… đều giảm so với cùng kỳ năm 2017.
Do kết quả kinh doanh quý IV/2018 suy kém, nên cả năm 2018, BPC đạt 315,9 tỷ đồng doanh thu, 5,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thấp hơn nhiều so với mức lợi nhuận ròng của năm 2017 là hơn 14,1 tỷ đồng.
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.