(ĐTCK) Kết quả kinh doanh mới nhất của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) cho thấy tình trạng doanh thu lớn, nhưng lãi nhỏ tiếp tục kéo dài. 

Theo báo cáo tài chính quý II của công ty mẹ, VGT đạt 237,7 tỷ đồng doanh thu, chỉ lãi vẻn vẹn 6,2 tỷ đồng. Tình trạng doanh thu cao, nhưng lãi thấp cũng diễn ra trước đó, khi quý II/2017, VGT chỉ đạt 2,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi ghi nhận 359,7 tỷ đồng doanh thu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, VGT chỉ lãi 12,6 tỷ đồng trên 529,9 tỷ đồng doanh thu, trong khi lần lượt những con số này của cùng kỳ năm trước là hơn 3,9 tỷ đồng/646 tỷ đồng. Doanh thu cao, nhưng lợi nhuận thấp chủ yếu do giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp… đều cao.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.