(ĐTCK) Tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam - CTCP (VGT) vừa qua, cổ đông chất vấn Ban lãnh đạo Tập đoàn về lộ trình cổ đông nhà nước thoái vốn khỏi VGT. 

Cổ đông đặt câu hỏi: theo kế hoạch, cổ đông nhà nước sẽ thoái vốn trong năm 2018, vậy thoái vốn cho ai, giá bao nhiêu? Có khó khăn gì trong quá trình thoái vốn? Đại diện VGT cho biết, theo quy định, VGT không nằm trong danh mục Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ, nên có thể hiểu Tập đoàn được thoái hết vốn nhà nước.

Hiện cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại VGT là Bộ Công thương. Tuy nhiên, trong thời gian tới, khi quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tập đoàn được chuyển về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thì việc tổ chức thoái vốn sẽ thuộc thẩm quyền của SCIC. Hình thức thoái vốn sẽ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Cổ đông cũng chất vấn, vì sao trong kế hoạch kinh doanh năm 2018 của VGT, doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận lại không tăng tương ứng? Đại diện VGT cho hay, không phải lúc nào doanh thu và lợi nhuận cũng tăng hay giảm theo tỷ lệ thuận. Điều này phụ thuộc vào chi phí của doanh nghiệp như giá gia công, nguyên liệu, chi phí bảo hiểm… Năm nay, Công ty mẹ - VGT đặt mục tiêu đạt 1.159,7 tỷ đồng doanh thu, hơn 305 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.