(ĐTCK) Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) đăng ký bán hơn 3,64 chứng chỉ quỹ của 3 quỹ là E1VFVN30, VFMVF4 và VFMVF1.

Cụ thể, VFM đăng ký thoái toàn bộ 2,33% vốn, tương đương gần 600.000 chứng chỉ quỹ (CCQ), tại Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1), 6,81% vốn (hơn 1,55 triệu CCQ) Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VFMVF4) và bán 3,47% vốn (1,5 triệu CCQ) tại Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) nhằm thanh hoán khoản đầu tư.

Tổng số lượng mà VFM muốn bán là hơn 3,64 triệu CCQ. Thời gian thực hiện giao dịch từ 27/6 đến 26/7/2017.

Với VFMVF1 và VFMVF4, giao dịch sẽ được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch CCQ mở của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Với E1VFVN30, giao dịch sẽ được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của Sở giao dịch.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.