(ĐTCK) Lãnh đạo CTCP Vicostone (VCS) cho biết, quý III, doanh thu của Công ty ước đạt 1.018 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 266 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 3.300 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 843 tỷ đồng. Với kết quả như hiện nay, kế hoạch lợi nhuận nghìn tỷ của Công ty chắc chắn hoàn thành, vì quý IV thường là mùa tiêu thụ hàng hóa cao điểm.

Quý II, Công ty có khoản miễn giảm thuế 130 tỷ đồng, giúp lợi nhuận sau thuế lên tới 362 tỷ đồng.

Khoản miễn giảm thuế xuất phát từ năm 2010, khi Công ty đầu tư mở rộng sản xuất (hình thành nhà máy số 2), chính thức đi vào hoạt động và có doanh thu từ năm 2012, bắt đầu phát sinh thu nhập chịu thuế từ năm 2014.

Đây là dự án mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất, tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề án đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 4,  Điều 10, Thông tư 96/2015/TT- BTC.

Trong trường hợp này, Công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNCN theo dự án đang hoạt động (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế  đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên địa bàn cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Thuế suất áp dụng trong khoảng thời gian được miễn giảm 10%, thời gian áp dụng, kể từ năm tài chính 2015, trong đó, từ năm 2015 đến năm 2017 miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp; từ năm 2018 đến năm 2026 giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.