(ĐTCK) Dự kiến, ngày 27/8 tới, Công ty cổ phần Viwaco (VAV) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng, qua đó tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ phát hành 100%, tương đương với số lượng cổ phiếu thưởng là 8 triệu đơn vị. Giá trị phát hành theo mệnh giá là 80 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của VAV sẽ tăng gấp đôi, đạt 160 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của VAV ghi nhận doanh thu đạt 227,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 35,4 tỷ đồng.

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.