(ĐTCK) Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) vừa thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2018. 

Theo đó, Hội đồng quản trị PNC trình cổ đông điều chỉnh mục tiêu doanh thu năm 2018 xuống 741 tỷ đồng, thấp hơn 7,4% so với con số kế hoạch 800 tỷ đồng ban đầu.

Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận trước thuế điều chỉnh lên 162,3 tỷ đồng, gấp 8 lần so với kế hoạch cũ là 20 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận sau thuế điều chỉnh lên 144,6 tỷ đồng. Lý do chủ yếu là PNC đã hoàn tất bán phần vốn tại Công ty TNHH CJ CGV.

Đồng thời, Hội đồng quản trị PNC trình phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, dự kiến chi trả trong quý IV/2018. Đây sẽ là lần trả cổ tức đầu tiên bằng tiền của PNC kể từ năm 2011 đến nay.

Nhã An
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.