(ĐTCK) Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017. Theo đó, Công ty đạt 103,6 tỷ đồng doanh thu, 52,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 148% và 184,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận tăng đột biến, theo TVS, có liên quan đến áp dụng cách hạch toán mới quy định tại Thông tư 334/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 210/2014/TT-BTC về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán.

Kể từ ngày 1/1/2017, Công ty thực hiện hạch toán các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) theo giá thị trường, do đó đã phát sinh các khoản chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL. Trong đó, doanh thu quý I/2017 tăng 61,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.