(ĐTCK) Ngày 14/4, Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) sẽ họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 để thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế 131,4 tỷ đồng (năm 2017, TVS đạt 168,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất). 

Hội đồng quản trị TVS sẽ trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền hoặc cổ phiếu với tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ; thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 15%, trong đó 6% bằng tiền, còn lại bằng cổ phiếu.

TVS cũng sẽ trình Đại hội thảo luận thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện vay vốn với hạn mức tối đa 3 lần vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.