(ĐTCK) Báo cáo tài chính quý II/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) cho thấy, sau 4 quý có lãi, TTF ghi nhận lỗ trở lại với khoản tiền lên tới 565 tỷ đồng.

Quý II/2018, trong khi doanh thu thuần là 123,9 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái thì giá vốn hàng bán lại cao vượt doanh thu, dẫn tới lỗ gộp hơn 69,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 398,5 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái, trong đó chi phí dự phòng phải thu khó đòi là 370 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí tài chính tăng 63% so với cùng kỳ, lên 104,6 tỷ đồng. Kết quả, TTF lỗ 565,1 tỷ đồng trong quý II/2018, lũy kế 6 tháng đầu năm lỗ 567,8 tỷ đồng.

 

Minh Vui
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.